Spracovanie osobných údajov

1. Týmto udeľujete súhlas spoločnosti Diveland, s.r.o. , so sídlom Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00, IČO: 04126203, zapísanej vo verejnom registri vedenom u Mestského súdu v Prahe, oddiel 242770 C (ďalej len "správca"), aby v súlade so zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracúvala tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • email
 • telefónne číslo
 • adresa

2. Na doručenie objednaného tovaru je potrebné spracovať meno, priezvisko, názov spoločnosti, telefónne číslo, e-mail a adresu. Tieto údaje bude správca spracúvať počas trvania zmluvy. E-mailová adresa sa spracúva na účely zasielania obchodných oznámení. Tieto údaje bude prevádzkovateľ spracovávať po dobu 3 rokov.

3. S uvedeným spracovaním dávate výslovný súhlas. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti.

4. Spracovanie osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ, ale osobné údaje môžu pre prevádzkovateľa spracúvať aj títo sprostredkovatelia:

 • Poskytovateľ softvéru Presta a Wordpress.
 • Údaje sa poskytujú v zašifrovanej forme spoločnosti Google Ireland Ltd., Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko, v súlade s jej podmienkami na analytické a marketingové účely.
 • Potenciálne ďalší poskytovatelia spracovateľského softvéru, služieb a aplikácií, ktoré však Spoločnosť v súčasnosti nevyužíva.

5. Upozorňujeme, že podľa zákona o ochrane údajov máte právo na:

 • odvolať svoj súhlas kedykoľvek,
 • požiadať nás, aby sme vám povedali, aké osobné údaje o vás spracúvame,
 • požiadať nás o vysvetlenie spracovania vašich osobných údajov,
 • požiadať o prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť,
 • požiadať nás o vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obráťte na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.