Zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Diveland, s.r.o. , se sídlem Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00, IČ: 04126203, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl 242770 C (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • adresa 

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail a adresu je nutné zpracovat za účelem dodání objednaného zboží. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu plnění smlouvy. E-mailová adresa je zpracovávána za účelem zasílání obchodních sdělení. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel softwaru Presta a Wordpress.
 • Data se dávají v zašifrované podobě společnosti Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko., v souladu s jejich podmínkami za účelem analytických a marketingových účelů
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.